Du är här:

Tack för din hjälp

Stormarna löser av varandra. En del är hård blåst, andra storm. Gemensamt för de båda är att de fäller träd och ställer till med problem, som tillexempel elavbrott.

Vi är så tacksamma för att du tipsar oss om omkullblåsta träd. Ju fortare vi får veta desto fortare kan vi återställa skadan och du får tillbaka elen. Ett stort tack för att du är en av våra elhjältar!