Du är här:

Anslutningsavgifter

Här har vi samlat information om anslutningsavgifter.

Lågspänning

Om du vill ansluta en fastighet till elnätet har elnätsföretaget, Hofors Elverk, rätt att ta ut en anslutningsavgift av dig.

Kontakta en elinstallatör i god tid om du vill göra en ny anslutning till elnätet. För att kunna ansluta din fastighet till elnätet behöver din elinstallatör anmäla det till Hofors Elverk.

Så här mycket kostar det att ansluta sig

Anslutning av servis med 16-25A servissäkring inom 1800 meter sker enligt Energimarknadsinspektionens prövningsmetod för anslutningsavgifter.

Anslutningsavgift


Intervall

Avgift exkl. moms

16-25A

0-200m

30 000 kr

16-25A

200-600m

30 000 kr+257 kr/m

16-25A

600-1200m

132 800 kr+594 kr/m

16-25A

1200-1800m

489 200 kr+372 kr/m


Tillämpningsanvisningar

Avgiften inkluderar "förtida delning" (sådant som kan komma andra kunder till nytta). Det innebär att den först anslutna kunden inte får någon återbetalning när fler kunder ansluter sig till nätet.

Avståndet beräknas fågelvägen mellan anslutningspunkt.

Övriga anslutningsavgifter enligt offert.

Högspänning

Anslutningsavgiften motsvarar verklig kostnad för anläggningen.

Pris för anslutning enligt offert.