Du är här:

Anslutningsavgifter

Här har vi samlat information om anslutningsavgifter.

Lågspänning

Om du vill ansluta en fastighet till elnätet har elnätsföretaget, Hofors Elverk, rätt att ta ut en anslutningsavgift av dig.

Kontakta en elinstallatör i god tid om du vill göra en ny anslutning till elnätet. För att kunna ansluta din fastighet till elnätet behöver din elinstallatör anmäla det till Hofors Elverk.

Så här mycket kostar det att ansluta sig

Anslutning av servis med 16-25A servissäkring inom 1800 meter sker enligt Energimarknadsinspektionens prövningsmetod för anslutningsavgifter.

Anslutningsavgift


Intervall

Avgift exkl. moms

16-25A

0-200m

30 500 kr

16-25A

200-600m

30 500 kr+262 kr/m

16-25A

600-1200m

135 300 kr+640 kr/m

16-25A

1200-1800m

519 300 kr+389 kr/m

 

Avgifterna gäller för anslutningar offererade fr o m 1 januari 2022.

Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon.

Övriga anslutningsavgifter enligt offert.