Elkopplare vid installation av produktionsanläggningar

Regler för elkopplare vid installation av produktionsanläggningar för mikroproduktion från sol, vind och vatten.

  • Det ska finnas en elkopplare för produktionen åtkomlig på utsidan.
  • För produktionsanläggningar ≤ 63 A ska en elkopplare med brytförmåga för anläggningens totala effekt finnas installerad i direkt anslutning till elmätaren.
  • Huvudbrytaren (kundens strömbrytare) är inte lämplig att använda som brytare för produktionsanläggningen oavsett om den sitter före eller efter elmätaren. Är inte mätarskåpet utfört enligt gällande utgåva av SS 430 01 10, mätarskåp avsett för produktion, kan man lösa detta genom att montera en separat låsbar brytare utanför elskåpet. Alla ändringar i mätarskåpet/serviscentral kräver att dokumentation och märkning uppdateras.
  • Elkopplare för produktion ska vara blockerbar i öppet läge och finnas tillgänglig i mätarskåpet alternativt vid mätarplatsen.
  • Huvudbrytare ska vara blockerbar i öppet läge och finnas tillgänglig i mätarskåpet alternativt vid mätarplatsen.
  • För produktionsanläggningar ≥ 80 A ska en synlig, blockerbar och uppmärkt elkopplare installeras åtkomligt för Hofors Elverks personal. Det ska framgå i huvudledningsschemat var elkopplaren är installerad, enligt Energiföretagen Sveriges, AMP‐handboken.


Ett nytt och ett äldre mätarskåp

Bilden föreställer två mätarskåp, ett nytt och ett äldre. Där F1 är mätarsäkringar, Q1 är kundens strömbrytare, P1 är elnätsföretagets elmätare, Q3 är huvudelkopplare lokal produktion och F3 är säkringar lokal produktion.

Nytt och äldre mätarskåp

Bilden föreställer nytt eller äldre omtrådat mätarskåp, där F1 är mätarsäkringar, Q1 är kundens strömbrytare, P1 är elnätsföretagets elmätare, Q3 är huvudelkopplare lokal produktion och F3 är säkringar lokal produktion. Q3 ska vara tillgänglig för behörig personal från Hofors Elverk.