Elkopplare vid installation av produktionsanläggningar

Regler för elkopplare vid installation av produktionsanläggningar för mikroproduktion från sol, vind och vatten.

  • Det ska finnas en elkopplare för produktionen åtkomlig på utsidan.
  • För produktionsanläggningar ≤ 63 A ska en elkopplare med brytförmåga för anläggningens totala effekt finnas installerad i direkt anslutning till elmätaren. Sitter kundens elmätare i ett mätarskåp ska elkopplaren finnas i mätarskåpet. Det går bra att använda den befintliga huvudbrytaren (kundens strömbrytare). Är inte mätarskåpet utfört enligt gällande utgåva av SS 430 01 10, mätarskåp, kan man lösa detta genom att den befintliga huvudbrytaren trådas om så att den sitter efter mätaren. Alternativt kan en separat elkopplare installeras. Ändringar i Sida 3 av 4 mätarskåpet/serviscentral kräver att dokumentation och märkning uppdateras.
  • Huvudbrytare ska vara blockerbar i öppet läge och finnas tillgänglig i mätarskåpet alternativt vid mätarplatsen.
  • För produktionsanläggningar ≥ 80 A ska en synlig, blockerbar och uppmärkt elkopplare installeras åtkomligt för Hofors Elverks personal. Det ska framgå i huvudledningsschemat var elkopplaren är installerad, enligt Energiföretagen Sveriges, AMP‐handboken.
Nytt och äldre mätarskåp

Bilden föreställer två mätarskåp, ett nytt och ett äldre. Där F1 är mätarsäkringar, Q1 är kundens strömbrytare, P1 är elnätsföretagets elmätare, Q3 är huvudelkopplare lokal produktion och F3 är säkringar lokal produktion.

Nytt eller äldre omtrådat mätarskåp

Bilden föreställer nytt eller äldre omtrådat mätarskåp, där F1 är mätarsäkringar, Q1 är kundens strömbrytare, P1 är elnätsföretagets elmätare, Q3 är huvudelkopplare lokal produktion och F3 är säkringar lokal produktion.

Mätartavla efter ombyggnad

Bilden föreställer ett exempel på skylt att sätta i mätarskåpet efter ombyggnad.