Du är här:

Övervakningsplan

Vi på Hofors Elverk AB är som ett elnätsföretag skyldiga att skapa en övervakningsplan.

En övervakningsplan ska beskriva hur nätföretaget och övriga delar inom koncernen arbetar för att agera neutralt, objektivt och icke diskriminerande gentemot övriga aktörer på elhandelsmarknaden.

Hofors Elverk är ansvariga för att övervakningsplanen följs i det egna bolaget och koncernen. Vi på Hofors Elverk är ansvariga för att identifiera eventuella diskriminerande beteenden gentemot övriga aktörer. Vi är också ansvariga för att utbilda våra medarbetare i dessa frågor.

Varje år skapar Hofors Elverk en rapport för övervakningsplanen. Rapporten visar vilka åtgärder som tagits och skickas till Energimarknadsinspektionen. Övervakningsplanen är offentlig och informationen är därmed tillgänglig för alla som vill ta del av den.

Ladda ner rapporten för övervakningsplanenPDF.