Du är här:

Nätavgifter

Den fasta nätavgift du betalar beror på vilken säkring du har och vilken taxa du debiteras efter. Du hittar din taxa på första raden på din faktura.

Den fasta avgiften täcker våra anläggnings- och underhållskostnader samt kostnader för kundtjänst. Den rörliga nätavgiften täcker bland annat nätförluster och kostnader för överliggande nät. I dokumenten nedan kan du se vad som gäller för dig.

Taxa 16L avser lägenheter i flerfamiljshus.

Myndighetsavgifter

Följande myndighetsavgifter faktureras en gång per år:

  • Elsäkerhetsverket: 6 kr/abonnent
  • Nätavdelningen vid Statens Energimyndighet: 3 kr/abonnent
  • Elberedskapsmyndigheten vid Svenska Kraftnät: 45 kr/abonnent samt moms 25%


Nätavgifter Lågspänning

Nätavgifter Högspänning/Effektabonemang

Elavgifter

Kontakta din elleverantör för uppgift om eltaxan.