Du är här:

Månadsförbrukning

Tabellen nedan visar hur beräknad förbrukning fördelas över årets månader. Beräknad förbrukning ligger till grund för preliminärdebiteringen. Vilken av kolumnerna som gäller för dig, beror på vilken grupp av förbrukare du tillhör.

Fördelning av beräknad förbrukning över årets månader.

Månad

Elvärme

Lgh & hus utan elvärme

Fritidshus


%

%

%

Januari

15

12

0

Februari

13

10

0

Mars

12

8

0

April

9

8

0

Maj

5

7

14

Juni

3

7

20

Juli

3

6

25

Augusti

4

7

25

September

4

7

14

Oktober

8

8

0

November

11

9

0

December

13

11

0