Du är här:

Är du intresserad av egen elproduktion?

Du kan producera din egen el via mikroproduktion via sol, vind och vatten. Den överskottsproduktion som din anläggning genererar, d.v.s. det som matas ut på elnätet, kan du sälja till valfritt elhandelsföretag samt få skattereduktion för.

För mer information kring skattereduktion besök Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Hos Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om elcertifikat och bidrag för produktion av el.

För att säkerställa god elkvalitet, hög elsäkerhet och driftsäkerhet i vårt elnät, gäller vissa tekniska villkor för installation av elproduktionsanläggningar. Läs mer om våra tekniska villkor här.