Du är här:

Flytta in - Ansöka om abonnemang

När du ska flytta är det viktigt att du gör en abonnemangsansökan innan du flyttar in.

Om inte abonnemangsansökan har registrerats hos oss före inflyttningsdatum, har du inte någon el i din nya bostad. För att få elen återinkopplad kostar det dig 900 kronor. Du måste ansöka om avtal för din nya bostad minst 15 dagar före inflytt (gäller både privat och företag). Företagsansökningar skall ske skriftligt. Uppsägningen när du flyttar från din gamla adress, skall göras minst 15 dagar före det datum du flyttar ut.

Läs mer och lämna in en abonnemangsansökan här.