Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Måndag 26 Februari 2018

vanliga frågor.....

När Ni har frågor om fakturan.
Se under Nyhetsarkivet 2011-05-09

När Ni tänker flytta.
Se under Nyhetsarkivet 2011-05-09

Om Ni tänker gräva.
Kabelmarkering skall beställas minst tre dagar före grävning. Läs här om regler vid markarbeten.
Registrera dig på: www.ledningskollen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller
kontakta oss på tel. 0290 - 77 18 17.

Om träd utgör fara för elledningar.
Eventuellt kan hjälp med fällning av träd, som står intill våra luftledningar erhållas.
Kontakta oss på tel. 0290 - 77 18 17.

Om Ni har frågor om energisparande.
Vi kan ge råd om enerigsparande. Det finns mätutrustning att låna om Ni vill kontrollera t.ex. ett kylskåps, en vattensängs eller annan apparats elförbrukning. Större energiekonomiska utredningar kan vi förmedla.

Felanmälan.
Se under rubriken "Beredskap" på sidan organisation.

Leveransavtal
Datalagen ställer numera höga krav vad gäller säkerheten vid ADB-hantering av kundregister. Detta innebär bl.a att vi är förhindrade att registrera någon som kund endast på uppgift från föregående kund till Ert abonnemang. Några dagar efter det att Ni flyttat till ny bostad kommer Ni därför att få ett leveransavtal av oss. Detta skall fyllas i, undertecknas och skickas tillbaka till oss. Av leveransavtalet framgår även efter vilka grunder vi har registrerat Ert abonnemang: ingående mätarställning, beräknad årsförbrukning, taxa, abonnemangsnummer, kundnummer och elmätarnummer.

Allmänna avtalsvillkor
NÄT K (konsument), NÄT N (näringsidkare) resp. NÄT H (högspänning).
Klicka här om Ni vill läsa villkoren eller hämta hem filerna.

Målet för oss som jobbar med Elnät,
är att ha nöjda kunder. Tag därför gärna kontakt med oss om det är något Ni funderar över.
Vi är beredda att göra vad vi kan för att räta ut eventuella frågetecken och bli en ännu bättre partner för Er!