Hofors Elverk
solenergi mikroproduktion

Elkopplare vid installation av produktionsanläggningar

Regler för elkopplare vid installation av produktionsanläggningar för mikroproduktion från sol, vind och vatten.

  • Det ska finnas en elkopplare för produktionen åtkomlig på utsidan.
  • För produktionsanläggningar ≤ 63 A ska en elkopplare med brytförmåga för anläggningens totala effekt finnas installerad i direkt anslutning till elmätaren. Sitter kundens elmätare i ett mätarskåp ska elkopplaren finnas i mätarskåpet. Det går bra att använda den befintliga huvudbrytaren (kundens strömbrytare). Är inte mätarskåpet utfört enligt gällande utgåva av SS 430 01 10, mätarskåp, kan man lösa detta genom att den befintliga huvudbrytaren trådas om så att den sitter efter mätaren. Alternativt kan en separat elkopplare installeras. Se bild nedan. Ändringar i Sida 3 av 4 mätarskåpet/serviscentral kräver att dokumentation och märkning uppdateras. Se nedan exempel på märkning i ombyggt mätarskåp.
  • Huvudbrytare ska vara blockerbar i öppet läge och finnas tillgänglig i mätarskåpet alternativt vid mätarplatsen.
  • För produktionsanläggningar ≥ 80 A ska en synlig, blockerbar och uppmärkt elkopplare installeras åtkomligt för Hofors Elverks personal. Det ska framgå i huvudledningsschemat var elkopplaren är installerad, enligt Energiföretagen Sveriges, AMP‐handboken.
Elmätare info
glödlampa