Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Torsdag 23 Maj 2019


Hofors Elverk AB är ett aktiebolag som ägs av Hofors Kommunhus AB.
Hofors Kommunhus AB är ett av Hofors kommunfullmäktige helägt aktiebolag och utgör moderbolag i koncernen.

Hofors Kommunhus AB bildar tillsammans med Hoforshus AB, Hofors Elverk AB samt Hoåns Kraft AB en koncern.

Vi finns på Rönningsgatan där en grupp medarbetare tillsammans ser till att våra ca 6700 kunder får leveranser av elenergi med hög tillgänglighet. Detta innebär att vi distribuerar den elenergi som du köper av din elleverantör över vårt nät. Nätet underhålls och förnyas kontinuerligt av vår egen personal.

Vi äger två små och förvaltar tre stycken vattenkraftverk.
På entreprenad för Hofors kommun sköter vi också om gatubelysningen efter kommunens vägar.
Belysning längs Trafikverkets vägar sköts av en annan entreprenör.

Vår verksamhet finansieras av nätavgifter och intäkter från entreprenadverksamheterna.

För att ge dig och våra övriga kunder den bästa servicen samarbetar vi med Gävle Energis kundtjänst. Tveka inte att kontakta kundtjänst om det är något du vill ha hjälp med.

Med vänlig hälsning

Christian Rickardsson
VD Hofors Elverk AB