Hofors Elverk
Styrelse & revisorer

Du är här

:

Styrelse

Nedan redovisar vi styrelse och suppleanter för Hofors Elverk.

Styrelse
Tomas Fröjd (S), ordförande
Jacob Staland(C), vice ordförande
Remzija Kolasinac (S)
Björn Sylwan (M)
Håkan Nelin (HOP)

Suppleanter
Sören Bergqvist (S), vice ordförande
Juha Könönen (S)
Robert Vestrin (S)
Alexander Lemoine (V)
Anne Persson (HOP)


glödlampa