Du är här:

Teckna nytt abonnemang

När det är dags att flytta in i din nya bostad måste du teckna abonnemang för att få el. Vi gör det enkelt för dig att ansöka om ditt nya abonnemang.

Det är viktigt att veta, att om din abonnemangsansökan inte har registrerats hos oss före det datum du flyttar in i din nya bostad, har du ingen el i bostaden. För att få elen återinkopplad kostar det dig 900 kronor. Var därför ute i tid! Ansökan måste ske minst 15 dagar innan inflytt (gäller både privat och företag). Företagsansökningar skall ske skriftligt.

När du skickat in nedanstående formulär blir Gävle Energi ditt elnätsföretag. Därefter kan du ta ställning till om du vill teckna elhandelsavtal. Gör du inte ett aktivt val av elhandelsföretag är vi skyldiga att anvisa dig ett företag.

Ansök om nytt abonnemang via post

Konsument - Ladda ner blankett för ansökan om abonnemang för konsument.PDF

Näringsidkare - Ladda ner blankett för ansökan om abonnemang för näringsidkare.PDF

Fyll i blanketten på datorn och skriv ut den - helst på dubbelsidigt papper. Skriv under blanketten, vik ihop och tejpa igen det frankerade bladet innan du postar det till:
Hofors Elverk AB Box 153, 813 23 HOFORS

Ansök om nytt abonnemang digitalt via webbsidan
Inflyttningsdatum
Inflyttningsdatum
Typ av anläggning * (obligatorisk)
Typ av anläggningFastighetsuppgifter
Uppgifter om lägenhetsnummer eller föregående innehavare för att kunna koppla dig till rätt abonnemang.