Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Måndag 26 Februari 2018

Organisation

Vi är 12 medarbetare, som bygger nya kraftledningar, transformatorstationer mm. Vi sköter också underhållet av anläggningarna samt ser till att strömmen återvänder så fort som möjligt efter ett elavbrott.

Vår ekonomi och administration sköts av internservice inom Hoforshus AB.

Kundtjänst

Gävle Energi AB sköter kundtjänsten åt Hofors Elverk AB.

Beredskap

Vid strömavbrott eller annat elfel på våra anläggningar (i allmänhet anläggningsdelar före elmätarskåpet) kan felanmälan göras på telefonnummer 0290-77 18 50. Beredskapsstyrkan får också automatlarm från de av våra anläggningar, som är övervakade av fjärrkontroll.
Beredskapsstyrkan består alltid av en driftledare och två elmontörer.
Vid elfel på Er egen anläggning - kontakta Er elinstallatör.