Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Tisdag 11 December 2018


Tillförordnad vd på Hofors Elverk AB och Hoforshus AB


Hoforshus AB:s och Hofors Elverk AB:s vd Christian Rickardsson blev den 16 april tillsatt som tillförordnad Kommunchef.

Under tiden för förordnandet är Håkan Wängelin tillförordnad vd i Hofors Elverk AB och Bertil Östberg tillförordnad vd i Hoforshus AB.

Håkan Wängelin och Bertil Östberg

 

ORGANISATION


Vi är 12 medarbetare som bland annat bygger nya kraftledningar och transformatorstationer. Vi sköter även underhållet av anläggningarna samt ser till att strömmen återvänder så fort som möjligt efter ett elavbrott.

Vår ekonomi och administration sköts av internservice inom Hoforshus AB.

Kundtjänst

För att ge våra kunder den bästa servicen samarbetar vi med Gävle Energis kundtjänst. Tveka inte att ta kontakt om det är något du vill ha hjälp med.

Beredskap

Vid strömavbrott eller annat elfel på våra anläggningar (i allmänhet anläggningsdelar före elmätarskåpet) kan felanmälan göras på telefonnummer 0290-77 18 50.

Beredskapsstyrkan får även automatlarm från de av våra anläggningar som är övervakade av fjärrkontroll. Beredskapsstyrkan består alltid av en driftledare och två elmontörer.

Vid elfel på din egen anläggning ska du kontakta din elinstallatör.