Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Måndag 26 Februari 2018

Nätavgifter, säkringsabonnemang

Den fasta nätavgift Ni betalar beror på vilken säkring Ni har och vilken taxa (se första raden på Er faktura) Ni debiteras efter. Den fasta avgiften täcker våra anläggnings- och underhållskostnader samt kostnader för kundtjänst. Den rörliga nätavgiften täcker bl.a nätförluster och kostnader för överliggande nät. I tabellen här bredvid kan Ni se vad, som gäller för Er. Taxa 16L avser lägenheter i flerfamiljshus.

Myndighetsavgifter
Följande myndighetsavgifter faktureras en gång/år. 6.- SEK/abonnent och år för finansiering av Elsäkerhetsverket, 3.- SEK/abonnent och år för finanisiering av Nätavdelningen vid Statens Energimyndighet, 45.- SEK/abonnent och år för finansiering av Elberedskapsmyndigheten vid Svenska Kraftnät samt moms med 25%.

Nätavgifter Lågspänning

2018 års priser på nätavgifternaPDF (pdf, 95.6 kB).  (PDF-fil)  
(Gäller fr o m 2018-01-01)

2017 års priser på nätavgifternaPDF (pdf, 95.5 kB).  (PDF-fil)  
(Gäller fr o m 2017-01-01)

Nätavgifter Högspänning / Effektabonemang

2018 års priser på nätavgifternaPDF (pdf, 42.7 kB).  (PDF-fil)  
(Gäller fr o m 2018-01-01)

2017 års priser på nätavgifternaPDF (pdf, 42.9 kB).  (PDF-fil)  
(Gäller fr o m 2017-01-01)

Elavgifter
För uppgift om eltaxan ber vi Er vända Er till Er elleverantör.