Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Måndag 26 Februari 2018

Länkar

Några intressanta länkar till andra aktörer Vår partner som sköter kundtjänsten. Vår anvisningsleverantör. Nätavdelning inom denna myndighet svarar för övervakning av nättjänstleverantörernas verksamhet. Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över
marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. De svarar bl. a. för Svergies totala energibalans och för sammanställning av timvärden för de kunder, som måste ha sådan mätning. Vår regionnätsleverantör. Svensk Energi är en bransch och intresseorganisation för landets elförsörjningsföretag (nät-, elhandels- och elproduktionsföretag). Konsumenternas elrådgivningsbyrå.