Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Måndag 26 Februari 2018

Kundservice

Gävle Energi AB sköter kundtjänsten åt Hofors Elverk AB.

Har du frågor om ditt elnätsabonnemang så kontaktar du
Gävle Energi AB.
Det gäller självklart också om du ska anmäla flyttning och har frågor runt detta.

När du ska flytta måste du säga upp ditt abonnemang och ansöka om ett nytt på din nya adress.
Det gör du enkelt här på hemsidan under Flyttanmälan.

Kundservice Gävle Energi AB
Telefonnummer:026 — 17 85 75

Telefontider: måndag - onsdag, fredag kl: 08:00 — 16:00

Telefontider: torsdag kl: 09:00 -- 16:00

Besöksadress: Förrådsgatan 4, Gävle
Besökstider: vardagar kl: 08:00 — 16:00

Du kan även mejla in dina frågor och ärenden till:
hoforskund@gavleenergi.se