Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Måndag 26 Februari 2018

Allmänna avtalsvillkor Nät 2012

Alla rättigheter till NÄT K, N och H innehas av Sveriges Elleverantörer.
Avtalet får endast laddas ner och skrivas ut i ett exemplar av den som ämnar ingå avtal med Hofors Elverk AB om nättjänst. Alla andra användingssätt, t.ex. att kopiera avtalet eller sprida det vidare, vare sig det sker i digital eller annan form, är förbjudna och innebär intrång i Sveriges Elleverantörers rättigheter. Sådant intrång är i vissa fall straffbart enligt upphovsrättslagen. Sveriges Elleverantörer har rätt till ersättning för utnyttjande och kan även ha rätt till skadestånd.

Avtalen i pdf-format. gäller from. 2012-04-01

# NÄT 2012 K PDF (pdf, 64.9 kB)- ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

# NÄT 2012 N PDF (pdf, 48.4 kB)- ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet, lågspänning)

# NÄT 2012 H -PDF (pdf, 47.9 kB) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR