Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Torsdag 23 Maj 2019

 

Beräknad förbrukning per månad

Tabellen nedan visar hur beräknad förbrukning fördelas över årets månader. Beräknad förbrukning ligger till grund för preliminärdebiteringen. Vilken av kolumnerna som gäller för dig, beror på vilken grupp av förbrukare du tillhör.

Preliminärdebitering
Preliminärdebiteringarna som du får under året baseras på den beräknade årsförbrukningen. Om du har förbrukat mer eller mindre el under avläsningsåret än vad som registrerats hos oss, kommer detta att korrigeras på den faktura som kommer efter följande avläsning.
Om du har förbrukat mer kommer skillnaden att läggas på fakturan och om du har förbrukat mindre kommer den att dras av eller återbetalas. I båda fallen kommer beräknad årsförbrukning för kommande avläsningsår att uppdateras.

Beräknad förbrukning
Registrerad beräknad årsförbrukning innevarande avläsningsår (mellan avläsningstillfällena) framgår av uppgiften på fakturan och är - om inget annat överenskommits - lika stor som förbrukningen var avläsningsåret före.

Om du har ändrat ditt förbrukningsmönster sedan föregående avläsningsår med mer än 10% kan du få denna uppgift ändrad. Kontakta oss för en ny beräknad årsförbrukning. Den nya årsförbrukningen kommer att ligga till grund för återstående fakturor under avläsningsåret.

På basis av den beräknande årsförbrukningen beräknar vi en preliminär mätarställning för betalningsdagen.

Tabellen här nedan visar hur beräknad förbrukning fördelas över årets månader. Vilken av kolumnerna som gäller för dig beror på vilken grupp av förbrukare du tillhör.

Den rörliga delen av nätavgiften blir den del av den beräknade årsförbrukningen i kWh som tabellen anger för de månader som ingår i perioden multiplicerad med priset per kWh.

Den fasta delen av avgiften är jämt fördelad över året.

Fritidshusfördelningen görs på abonnemang där ingen el används under vinterhalvåret och på fastigheter som är registrerade hos oss som fritidshus.
Den som önskar kan i samband med årsavläsningen ansöka om att få avgifterna jämnt fördelade över året.

MånadElvärmeLgh och hus utan elvärmeFritidshus
 %%%
januari15120
februari13100
mars1280
april980
maj5714
juni3720
juli3625
augusti4725
september4714
oktober880
november1190
december13110