Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Måndag 26 Februari 2018

Anslutningsavgifter 2012


LÅGSPÄNNING
Anslutningsavgifter
IntervallAvgiftutan momsmed moms
16-25 Aupp till 200m21 500 Kr26 875 Kr
16-25A200m till 600m53 500 Kr66 875 Kr
16-25 A600m till 1200m118kr/m147,50kr/m
    
Tillämpningsanvisningar
Anslutning av servis med 16-25 A servissäkring  inom 1200 m sker enligt EI:s prövningsmetod för anslutningsavgifter.

Avgiften inkluderar "förtida delning" (dvs. sådant som kan komma andra kunder till nytta). Det innebär att någon återbetalning, när fler kunder ansluter sig till nätet, inte blir aktuellt till den första kunden.

Avståndet beräknas fågelvägen mellan anslutningspunkt och befintlig nätstation oavsett hur anslutningen sker.

Övriga anslutningsavgifter enligt offert.

HÖGSPÄNNING
Anslutningsavgiften motsvarar verklig kostnad för anläggningen.
Anslutning enligt offert.